Assassination Classroom ห้องเรียนลอบสังหาร ภาค 1 ตอนที่ 1-22 ซับไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นได้มีรางวัลเป็นเงิน 1 หมึ่นล้านเยน ให้สำหรับนักเรียนผู้ที่สามารถฆ่าอาจารย์ได้ โดยพวกเขาได้ตั้งชี่ออาจารย์ว่า “อาจารย์โคโระ” ชึ่งเป็นการเล่นคำโดยมี korosenai  และ sensei แต่ทว่าการฆ่าอาจารย์เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเขามีพลังพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นการเคลี่อนไหวด้วยความเร็ว 20 มัค แต่เขาก็เป็นครูที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยมี