Pokemon Journey โปเกม่อน เจอร์นีย์ ปี25 ตอนที่ 91-144 พากย์ไทย

โปเกมอน (อนิเมะ พ.ศ. 2562) เป็นซีรีส์ที่นำมาจากเกม โปเกมอน ซอร์ด และ ชิลด์ โดยเป็นซีรีส์ที่พูดถึงการเดินทางของซาโตชิและโก ซึ่งการผจญภัยของเรื่องเป็นการเดินทางทุกภูมิภาคตั้งแต่ภูมิภาคคันโตถึงภูมิภาคกาลาร์