Otonari ni Ginga โอโตนาริ นิ กิงงะ ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย

เมื่อความเครียดคุกคาม อิจิโร่ ความรอดมาในรูปแบบของศิลปินมือใหม่ที่มีความสามารถสูง ชิโอริ โกะชิกิซึ่งกลายมาเป็นผู้ช่วยคนใหม่ของเขา ด้วยทักษะของเธอ พวกเขาสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้ และสิ่งต่างๆ ก็เริ่มดูแปลกประหลาด อุบัติเหตุ ประสบการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นระหว่างอิจิโระและชิโระ ซึ่งทำให้เธอต้องประกาศว่าทั้งคู่หมั้นกันแล้ว