World Trigger Season1 เวิลด์ ทริกเกอร์ ภาค 1 ตอนที่ 1-73 พากย์ไทย

แม้จะมีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ สมาชิกในการฝึกอบรม เช่น โฮซามุ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทริกเกอร์นอกสำนักงานใหญ่ แต่เมื่อนักเรียนใหม่ลึกลับในชั้นเรียนของเขาถูกคนพาลลากเข้าไปในพื้นที่ต้องห้าม พวกเขาถูกเพื่อนบ้านโจมตี และโอซามุไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ทำให้เขาแปลกใจมากที่นักเรียนย้าย ยูมะ ได้ทำงานสั้นๆ เกี่ยวกับเอเลี่ยน โดยเผยให้เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์