Tomo-chan wa Onnanoko! โทโมะจังน่ะ เป็นผู้หญิงนะ! ตอนที่ 1-13 พากย์ไทย

ชื่ออื่นๆ Tomo-chan wa Onnanoko!, Tomo-chan Is a Girl!, โทโมะจังน่ะ เป็นผู้หญิงนะ แหล่งที่มา: Tomo-chan wa Onnanoko!