Wings of the World (Wan Guo Zhi) ปนิธานหมื่นก๊ก ตอนที่ 1-16 ซับไทย

พ.ศ. 1663 คอมมอนอีร่า ผู้นำที่อายุน้อยที่สุดของกองทัพเรือราชวงศ์หมิง หลู่ ฉางเฟิง มีหน้าที่คุ้มกันเจ้าหน้าที่เพื่อจับอาชญากร แต่ถูกโจมตีโดยกองเรือผีและสัตว์ทะเล ทำให้ทูตทั้งหมดจมลง Lu Changfeng ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวลึกลับจากก้นมหาสมุทรและตามเธอไปยังศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศของ Age of Sail: Luzon